Kılıç Hukuk Danışmanlık

kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Menfaati gerektiğinde ehlyetli birey gibi davrananın, borçlanmada ehliyetsizlik iddiası dinlenmez.

T.C. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ E. 2013/16226 K. 2014/12206 T. 3.7.2014 Taraflar arasındaki itirazın iptali.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Mirasta elbirliği ile mülkiyet olduğundan dolayı pay oranında dava açılamaz.

T.C. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E. 2014/10846 K. 2015/14004 T. 2.12.2015 DAVA : Taraflar arasında görülen.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Ehliyetsizliğe dayalı tapu iptal ve tescil davaları, yasal danışman, vasi

T.C.YARGITAY1. HUKUK DAİRESİE. 2013/10067K. 2013/13576T. 30.9.2013Taraflar arasında görülen davada;Davacı,.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Fiili ehliyeti olmaması nedeniyle taşınmaz devrinin iptali

1. Hukuk Dairesi         2015/11002 E.  ,  2018/10271 K. "İçtihat.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Ehliyetsizliğin yanında hata ve hile nedeniyle de taşınmaz devri iptal edilebilir.

1. Hukuk Dairesi         2015/11002 E.  ,  2018/10271 K. "İçtihat.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Akıl sağlığı için hastane raporu yeterli değildir, adli tıp kurumu raporu gerekir.

T.C. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E. 2007/7682 K. 2007/9398 T. 3.10.2007 Taraflar arasında görülen davada; Davacı,.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Ehliyetsizlik nedenine dayalı tapu iptal ve tescil davasi

T.C. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E. 2015/11121 K. 2016/2131 T. 23.2.2016 DAVA : Taraflar arasında görülen.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

İdarece ormansız alana çıkarılmayan taşınmazlara, mahkeme 2/B uygulaması yapamaz.

20. Hukuk Dairesi         2016/14334 E.  ,  2019/5048 K.  .

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

2/B uygulaması hakkında açılan şerh davaları da durur.

T.C. YARGITAY 16. HUKUK DAİRESİ E. 2016/14023 K. 2016/8832 T. 8.11.2016 6831/m.2-B 3402/m.Ek.4/1, 14 DAVA.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Fiili kullanım da yoksa zilyetliğin devri sözleşmesi geçersiz sayılır.

T.C. YARGITAY 16. HUKUK DAİRESİ E. 2016/14023 K. 2016/8832 T. 8.11.2016 6831/m.2-B 3402/m.Ek.4/1, 14 DAVA.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Tapulama harici bırakılan yerler zilyetlik ile kazanılamaz.

T.C. YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ E. 2015/11646 K. 2017/1472 T. 23.2.2017 DAVA : Taraflar arasındaki tescil.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Mahkeme 2/B uygulanmasına karar veremez, yetkili kurum kadastro komiysonudur.

T.C. YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ E. 2015/12663 K. 2017/2090 T. 20.3.2017 Taraflar arasındaki davanın yapılan.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

2/B kapsamında belirlenen rayiç bedele itiraz için dava açılabilir.

20. Hukuk Dairesi         2016/14334 E.  ,  2019/5048 K.  .

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

2/B sonucu elde edilen mülkiyet hakkı noterde devredilemez.

20. Hukuk Dairesi         2016/14334 E.  ,  2019/5048 K.  .

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Ormanda kalan ve 2/B kadastrosuna tabi olmayan yerlere kullanım şerhi verilemez.

20. Hukuk Dairesi         2016/14334 E.  ,  2019/5048 K.  .

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

2/B Yabancı kişi, miras kalan malda zilyetlik şartlarının oluşup oluşmadığı araştırılmalıdır.

T.C. YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ E. 2010/12196 K. 2010/13466 T. 2.11.2010 3402/m.15 DAVA : Taraflar arasındaki.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Geçersiz sözleşme nedeniyle alınan tapu ve kaparo ücretleri geri istenebilir.

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2014/17706 K. 2015/3887 T. 10.3.2015 DAVA : Taraflar arasındaki alacak.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

2/B uygulamalarında zilyetliğin devri ve mülkiyet

TBK 6098 . Zamanaşımı MADDE 82- Sebepsiz zenginleşmeden doğan istem hakkı, hak sahibinin geri isteme hakkı.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Kadastro işlemi varsa kadastro mahkemesi görevlidir, yoksa genel mahkemeler.

T.C. YARGITAY 16. HUKUK DAİRESİ E. 2017/2993 K. 2017/4796 T. 20.6.2017 DAVA : Taraflar arasında görülen.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Yanlış kişinin zilyet yazıldığı kadastro tutanağı önceki zilyetliğin ispatı ile iptal edilebilir.

T.C. YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ E. 2015/16511 K. 2017/3831 T. 2.5.2017 DAVA : Taraflar arasındaki davanın.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

20 yıllık süre ile mülkiyet kazanıldıysa kadastronun aksine karar verilebilir.

T.C.YARGITAY20. HUKUK DAİRESİE. 2015/16511K. 2017/3831T. 2.5.2017DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Koruyucu aile sokağa bırakılan çocuğu velisinin rızası olmadan evlat edinebilir.

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2012/2-302 K. 2012/287 T. 11.4.2012 Dava; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Nene ve dedeler torunlarını sırf torun oldukları için evlat edinemezler.

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2011/17067 K. 2012/29412 T. 6.12.2012 Taraflar arasındaki davanın yapılan.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Evlat edinmede velinin rızası kuruma yerleştirilmeden önce veya evlat edinilirken alınır.

T.C. YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ E. 2014/10441 K. 2014/11664 T. 30.6.2014 Temyiz isteminin süresi içinde olduğu.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Çok uzun süre boyunca evlatlık ilişkisinin kaldırılmasının istenmemesi, ölümden sonra istenmesi mümk

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2017/3040 K. 2017/13934 T. 26.10.2017 Taraflar arasında görülen ve yukarda.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Evlatlığın çocukları hangi durumlarda mirasçı olabilir.

T.C YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ ESAS NO. 2004/716 KARAR NO. 2004/1392 KARAR TARİHİ. 19.2.2004 DAVA: Taraflar.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Evlatlık ilişkisinin kurulasında evlat edinenin durumu ve çocuğun yararı gözetilir.

C. Hükümleri MADDE 314.- Ana ve babaya ait olan haklar ve yükümlülükler evlat edinene geçer. Evlatlık,.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Evlat edinen evlatlığın annesi veya babası olarak nüfusa kaydedilebilir.

MADDE 26 - 5490 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. "Katılma payı GEÇİCİ MADDE.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
YAgırtay Kararları

Evlat edinen ölmüşse, evlatlık ilişkisi sona erer. Halefiyetle mirasçı olamaz.

T.C. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E. 2014/9582 K. 2015/10884 T. 17.9.2015 Taraflar arasında görülen davada;.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Ergin kişinin evlat edinilmesi mümkündür.

Davacı ile davalının evlilik dışı birlikteliğinden doğan küçüğün 2008 doğumlu olduğu,.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Gayrimeşru doğan çocuğun evlat edinilmesi, babanın sonradan haberi olması

Davacı ile davalının evlilik dışı birlikteliğinden doğan küçüğün 2008 doğumlu olduğu,.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Evlat edinme sırasında velinin rızasına ve şartlara bakmak gerekir.

T.C. YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ E. 2015/15 K. 2015/8047 T. 12.5.2015 Dava dilekçesinde, evlatlık ilişkisinin.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Evlatlık ilişkisinin kaldırılmasında dava açma süresi

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2009/12552 K. 2010/14280 T. 15.7.2010 Taraflar arasındaki davanın yapılan.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Kısıtlanmış kişi evlat edinemez.

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2017/4675 K. 2018/390 T. 11.1.2018 Taraflar arasındaki davanın yapılan.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Çocuğuyla uzun süre ilgilenmeyen velinin evlat edinme için rızası aranmaz.

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2017/4675 K. 2018/390 T. 11.1.2018 Taraflar arasındaki davanın yapılan.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Evlat edinmek için uzman görüşü alınmalı

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2017/6056 K. 2017/11301 T. 21.9.2017 DAVA : Taraflar arasında görülen.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Terkin edilmiş derneğin taraf ehliyeti yoktur.

T.C. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E. 2017/3799 K. 2017/4923 T. 4.10.2017 4721/m.52,56 6100/m.50 DAVA : Taraflar.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Mali ibra, idari ibra sayılır.

Hukuk Genel Kurulu         2013/2444 E.  ,  2014/663 K. "İçtihat.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Kurulların süresinde toplanmaması halinde siyasi parti teşkilatının fesholduğunun tespiti istenebili

20. Hukuk Dairesi         2019/3046 E.  ,  2019/4845 K. "İçtihat.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Danıştay Kararları

Alkollü araç kullanma, kandaki alkolün saatte düşme hızı

T.C. DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU E. 2018/1907 K. 2019/925 T. 6.3.2019 İSTEMİN KONUSU : Ankara.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Parti ilçe teşkilatının kendiliğinden sona erdiğine dair kararda ilçe mahkemeleri de yetkilidir.

8. Hukuk Dairesi         2017/3208 E.  ,  2017/4706 K.  .

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Dernek disiplin cezalarında iç hukuk yolu varsa tüketilmelidir, yoksa direkt dava açılabilir.

8. Hukuk Dairesi         2017/3208 E.  ,  2017/4706 K.  .

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Dernek yönetim kurulu üyeleri imzalarının bulunduğu fazla ve gereksiz harcamalardan sorumludur.

8. Hukuk Dairesi         2017/1037 E.  ,  2017/7222 K.  .

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

İç hukuk yolları tüketilmeden dernek yönetim kurulu kararlarının iptali istenemez.

18. Hukuk Dairesi         2016/9961 E.  ,  2016/11448 K.  .

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Dernek genel kuruluna katılanlar bir ay içinde dava açmalıdır, mali ibra idari ibra sayılır.

18. Hukuk Dairesi         2016/9961 E.  ,  2016/11448 K.  .

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Kapatılmış bir derneğe karşı dava açılması halinde, derneğin ihyası davası için davacıya süre verilm

T.C. YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ E. 2016/4637 K. 2016/8718 T. 31.5.2016 DAVA : Dava dilekçesinde, derneğin.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Derneğin kapatılma şartları nelerdir? İsim benzerliği derneğin kapatılmasına sebep oluşturmaz.

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/7-1732 K. 2015/897 T. 4.3.2015 • DERNEĞİN KAPATILMASI İSTEMİ (.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Yeni Kanun Hükmü gereğince Cumhuriyet Savcıları dernek kararlarının iptalini isteyemezler.

T.C. YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ E. 2012/6557 K. 2012/8106 T. 26.6.2012 Dava dilekçesinde, davalı konfederasyonun.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Dernek defteri kaybolduysa 15 gün içerisinde zayi belgesi alınması gerekir.

T.C. YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ E. 2012/219 K. 2012/2075 T. 22.3.2012 Hasımsız olarak görülen dava sonucunda.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

SGK borçlarından üst düzey yöneticiler de sorumludur, menfi tespit dava süresi yedi gündür.

HGK. 19.03.2019 T. E: 2015/21-3047, K: 311   Davaya konu prim alacaklarına 506 sayılı Kanun'un.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Birlikten ihraç kararına karşı dava açma süresi ögrenilmeden itibaren 1 ay herhalde 3 aydır.

4. Hukuk Dairesi         2019/516 E.  ,  2019/2766 K.  .

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Cem evleri inşa etmek maksadıyla kurulan derneğin feshi gerekmez.

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/7-1038 K. 2014/990 T. 03.12.2014 * İBADET YERİNİN MEŞRULUĞUNU BELİRLEMEK.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Haksız rekabete uğrayan üyeleri temsilen dernek tüzel kişiliği dava açamaz.

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2015/9314 K. 2016/4393 T. 20.4.2016 DAVA : Taraflar arasında görülen.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

FSEK dernekten ihraç kararı ancak genel kurula yapılan itiraz sonunda dava edilebilir.

  11. Hukuk Dairesi         2016/8530 E.  ,  2018/1244.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Parti içi denetim yolları tüketilmişse, il başkanlığından alınma işlemi dava edilebilir.

(Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi         2013/16798 E.  ,  2014/6851.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Sulama birliğine üye yapılmayan kişi dava edebilir, ancak 5 yıl ve 18 yaş şartı vardır.

23. Hukuk Dairesi         2016/6507 E.  ,  2019/4356 K.  .

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Vakıflarda galle fazlası erkek evlada verilme şartı yoksa tüm evlatlara verilmelidir.

8. Hukuk Dairesi         2018/15085 E.  ,  2020/166 K. "İçtihat.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Mukataalı ve icareteynli vakıflar haricindeki vakıflardan vakıf taviz bedeli alınamaz.

YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2015/697 K. 2015/20232 T. 14.12.2015 DAVA : Taraflar arasındaki istirdat davasının.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Partiden ihraç kararının dava edilmesi için, parti içi yolların tüketilmesi gerekir.

T.C. YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ ESAS NO:2015/20835 KARAR NO:2016/9563 KARAR TARİHİ. 14.06.2016 >PARTİ.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Vakıf genel kurullarında vekaleten oy kullanılamaz, aksi halde karar iptal edilir.

18. Hukuk Dairesi         2016/8502 E.  ,  2016/9134 K.  .

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Üyelere karşı yapılan haksız rekabette, dernek tüzel kişiliğinin taraf sıfatı yoktur.

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2015/9314 K. 2016/4393 T. 20.4.2016 DAVA : Taraflar arasında görülen.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Siyasi parti yönergesinin iptalinde görevli mahkeme asliye hukuk mahkem

4. Hukuk Dairesi         2017/793 E.  ,  2017/3028 K.  .

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

İlçe teşkilatlarının borçlarından önceden rıza yoksa genel merkez sorumlu değildir.

T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2010/23480 KARAR NO : 2011/3635 Yukarıda tarih ve numarası yazılı.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Çocuğun trafik kazasında ölmesi halinde velilerin kusuruna da bakılmalıdır.

T.C. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ E. 2015/223 K. 2017/5735 T. 22.5.2017 DAVA : Taraflar arasındaki, ölümlü.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Çocuğun ismini anne tek başına koyamaz, birlikte karar verilmesi gerekir.

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2016/26017 K. 2017/14036 T. 4.12.2017 Taraflar arasındaki davanın yapılan.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Bıçakla başkasını yaralan çocuğun verdiği zarardan velisi sorumludur.

3. Hukuk Dairesi         2018/3633 E.  ,  2018/6790 K."İçtihat.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Ebeveyn rızası olmadan zorunlu aşılar dahi yapılamaz.

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2015/24695 K. 2016/361 T. 12.1.2016 5395/m.5/1-d 2709/m.17 DAVA : Taraflar.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Çocuğun işlediği suçtan dolayı, ev başkanı sorumludur.

3. Hukuk Dairesi         2018/3633 E.  ,  2018/6790 K."İçtihat.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Çocuğun silahla birini yaralaması halinde, ev başkanı zarardan sorumludur.

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2015/10816 K. 2016/3349 T. 8.3.2016 DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasının.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Patlayan torpili satan satıcı, yaralanan çocuğun zararından sorumludur, tazminat gerekir.

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 1990/4-249 K. 1990/375 T. 20.6.1990 Taraflar arasındaki "tazminat".

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Küçüğün veya kısıtlının zarar vermesi, yangın çıkarması halinde tazminat gerekir.

II. Sorumluluk MADDE 369.- Ev başkanı, ev halkından olan küçüğün, kısıtlının, akıl hastalığı veya.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Ev başkanı olarak veli çocuklarının verdiği zarardan sorumludur, tazmini gerekir.

3. Hukuk Dairesi         2018/3633 E.  ,  2018/6790 K."İçtihat.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Anne babadan habersiz çocuğun mallarında tasarrufta bulunursa tazminat gerekir

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2016/10748 K. 2016/13562 T. 5.10.2016 743/m.280,287 DAVA : Taraflar arasındaki.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Çocuğun menfaatine açık aykırı işlemleri veli izin almaksızın yapamaz.

2. Hukuk Dairesi         2016/4126 E.  ,  2016/7637 K."İçtihat.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

BYLOCK tutukluluk olması halinde zorunlu müdafi atanması gerekir, içerik yoksa delil olmaz.

5271 sayılı CMK, Müdafiin görevlendirilmesi MADDE 150.- (1) Şüpheli veya sanık, müdafi seçebilecek durumda.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Çocuk için ceza yargılanmasına hangi durumlarda avukat atanması zorunludur?

5271 sayılı CMK, Müdafiin görevlendirilmesi MADDE 150.- (1) Şüpheli veya sanık, müdafi seçebilecek durumda.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Çocuk adına ÖTV indirimli araç almak için izne gerek yoktur. İzale-i şuyu davasında ise izin gerekir

2. Hukuk Dairesi         2015/14505 E.  ,  2015/25081 K."İçtihat.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Taşınmazların veli tarafından tasarrufu için hakim izni gerekmez

T.C. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E. 2016/6409 K. 2016/5922 T. 11.5.2016 Taraflar arasında birleştirilek görülen.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Veliler hakim izni olmaksızın çocuğun taşınmazlarını satabilirler.

1. Hukuk Dairesi         2016/6409 E.  ,  2016/5922 K. "İçtihat.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Çocuğun mallarının tasarruf yetkisi veliye aittir, ancak kötüye kullanımı kanun korumaz.

T.C. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E. 2016/6409 K. 2016/5922 T. 11.5.2016 Taraflar arasında birleştirilek görülen.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Danıştay Kararları

Çocuğun malı veli tarafından vergi borçlarının teminatı olarak gösterilemez.

T.C. DANIŞTAY 3. DAİRE E. 1995/2239 K. 1995/4315 T. 20.12.1995 • ÇOCUĞUN MALLARININ TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLMESİ.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Ortaklığın giderilmesi davasında çocuğa ait taşınmazlar için hakim izni gerekir

14. Hukuk Dairesi         2013/16771 E.  ,  2014/2013 K. "İçtihat.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Çocuk mallarının korunmasında yargılama usulü

I. Genel olarak MADDE 352.- Ana ve baba, velayetleri devam ettiği sürece çocuğun mallarını yönetme hakkına.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Soybağının reddi ve babalık davasında zorla kan alınabilir.

8. Hukuk Dairesi         2017/8926 E.  ,  2019/3457 K.  .

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Babalık davası için vekile özel yetki verilmesi gerekir.

8. Hukuk Dairesi         2017/8926 E.  ,  2019/3457 K.  .

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Nüfusa yanlış kaydedilen çocuk için soybağının reddi davası açılabilir

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2017/127 K. 2017/1975 T. 16.2.2017 DAVA : Taraflar arasında görülen ve.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Babanın çocuğun doğum tarihinde sperm verme yeteneği olup olmadığı araştırılmalıdır

18. Hukuk Dairesi         2015/3507 E.  ,  2015/17024 K. "İçtihat.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Ölü olan baba için açılan babalık davasında da görevli mahkeme Aile Mahkemesidir

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2017/13141 K. 2017/11234 T. 21.9.2017 Taraflar arasında görülen ve yukarda.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Başka erkekle babalık soybağı ilişkisi ortadan kaldırılmadan, babalık davası açılamaz

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2017/13141 K. 2017/11234 T. 21.9.2017 Taraflar arasında görülen ve yukarda.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Soybağının reddi davasında küçüğe kayyım atanmadan karar verilemez.

8. Hukuk Dairesi         2017/11262 E.  ,  2019/4868 K. "İçtihat.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Anayasa Mahkemesi Kararları

Babalık dava sürelerinin iptaline ilişkin AYM kararı

7 Ekim 2009 ÇARŞAMBA   Resmî Gazete Sayı : 27369 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Babalık davası geçerli soybağı kaldırılmadan açılamaz.

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2017/13141 K. 2017/11234 T. 21.9.2017 Taraflar arasında görülen ve yukarda.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Babalık davasındaki hak düşürücü süreler AYM tarafından iptal edilmiştir.

8. Hukuk Dairesi         2019/2019 E.  ,  2019/7685 K.  .

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Babalık davası olumlu sonuçlansa bile baba çocuğun baba hanesine yazılamaz.

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2005/20983 K:2006/221 T:23.01.2006   BABALIĞIN TESPİTİ BABANIN NÜFUS.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Mirasçıların açtığı babalık davasında kabir açılarak DNA testi yapılması gerekir.

18. Hukuk Dairesi         2015/1944 E.  ,  2015/15735 K."İçtihat.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Anne soybağının reddi davası açamaz, bu davayı ancak baba açabilir.

8. Hukuk Dairesi         2018/10243 E.  ,  2018/12424 K. "İçtihat.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Annenin çocuğun babadan olmadığını saklaması halinde 1 yıllık hak düşürücü süre işlemez.

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2004/1988 K. 2004/3092 T. 11.3.2004 Taraflar arasındaki davanın yapılan.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Annenin tespiti davasında DNA testi yapılarak gerçek annenin tespit edilmesi zorunludur.

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2017/2700 K. 2017/2926 T. 2.3.2017 Taraflar arasında görülen ve yukarda.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

DNA testi çocuğun kendinden olmadığını öğrenme tarihi olarak esas alınır

8. Hukuk Dairesi         2018/14614 E.  ,  2018/18203 K. "İçtihat.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Soybağının düzeltilmesi ile nüfus kaydının düzeltilmesi davalarında görev ayrımı

Hukuk Genel Kurulu         2014/717 E.  ,  2016/503 K. "İçtihat.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Soybağının reddi davasında 1 yıllık hak düşürücü süre öğrenmeyle başlar, şüphe öğrenme değildir.

8. Hukuk Dairesi         2017/11262 E.  ,  2019/4868 K. "İçtihat.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Kefalet için eşin rızası sözlü dahi verilebilir, sözlü rıza geçerlidir

2. Hukuk Dairesi         2017/6283 E.  ,  2018/14260 K.  .

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Kefalet için eşin rızasının alınmadığını mirasçılarda ileri sürebilir

12. Hukuk Dairesi         2018/4797 E.  ,  2018/12924 K. "İçtihat.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Mülga Borçlar kanunu döneminde yapılan kefalet işlemlerine 6098 sayılı TBK uygulanmaz

T.C. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ E. 2013/7678 K. 2013/10719 T. 10.6.2013 Taraflar arasındaki itirazın iptali.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Eşin aval vermesi halinde diğer eşin rızası aranmaz

12. Hukuk Dairesi         2018/4797 E.  ,  2018/12924 K. "İçtihat.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

İcra kefili olunması halinde eşin rızası aranır, rıza olmaması halinde kefalet geçersizdir

T.C. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ E. 2016/5447 K. 2017/1495 T. 27.2.2017 Taraflar arasındaki menfi tespit davasının.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Aval TTK'da düzenlenen bir hukuki kurum olup TBK'daki eş rızası hükümleri uygulanmaz

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2017/12-1135 K. 2017/1012 T. 24.5.2017 Taraflar arasındaki "takibin ve.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Bono ve poliçede kefil olunması halinde eşin rızası gerekir mi?

2. Hukuk Dairesi         2018/5533 E.  ,  2018/13554 K.  .

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Boşanma kesinleşmişse aile konutu satılabilir

2. Hukuk Dairesi         2018/5533 E.  ,  2018/13554 K.  .

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Kambiyo senetlerinde aval olmak izin eşin rızası gerekir mi?

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2017/12-1135 K. 2017/1012 T. 24.5.2017 DAVA : Taraflar arasındaki "takibin.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Kefalette eşin rızasının olmadığının uzun süre sonra iddia edilmesi iyiniyete aykırıdır

T.C. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ E. 2014/16821 K. 2015/2589 T. 25.2.2015 Taraflar arasındaki itirazın iptali.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Fiziksel şiddet sonrası birlikte yaşama af sayılır

2. Hukuk Dairesi         2019/1849 E.  ,  2019/4803 K. "İçtihat.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Hakaret sonrası birlikte yaşamaya devam af sayılır

2. Hukuk Dairesi         2018/6315 E.  ,  2018/11910 K. "İçtihat.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Olağan dışı geliri bulunan kişi hakkında yoksulluk nafakası verilemez

. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2016/18110 K. 2017/13527 T. 28.11.2017 Taraflar arasındaki davanın yapılan.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Önceki davadan feragat edilmesi halinde feragat edilen dosyadaki olaylar boşanma konusu edilemez

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2015/21315 K. 2017/346 T. 16.1.2017 Taraflar arasındaki davanın yapılan.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Tarafların bir araya gelmesi halinde önceki olaylar affedilmiş sayılır

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2013/7883 K. 2013/20980 T. 16.9.2013 Taraflar arasındaki davanın yapılan.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

İhtar çekilip eve dön çağrısından sonra eve dönülmesi halinde önceki olaylar affedilmiş sayılır

2. Hukuk Dairesi         2016/8667 E.  ,  2016/11804 K."İçtihat.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Tehdit vakasından sonra birlikte yaşamaya devam edilmesi affetme manasına gelir

2. Hukuk Dairesi         2016/24092 E.  ,  2018/10547 K. "İçtihat.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Evliliği kurtarmak için yapılan görüşmeler affetme sayılmaz

2. HUKUK DAİRESİ E. 2014/7983 K. 2014/18983 T. 1.10.2014 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Müşterek çocukların doğum günleri veya önemli günlerinde bir araya gelme barışma anlamına gelmez

2. Hukuk Dairesi         2015/13589 E.  ,  2016/4387 K. "İçtihat.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Boşanma olayı ile ilgi ceza davasından sonra birlikte yaşanması halinde de olay affedilmiş sayılır

2. Hukuk Dairesi         2018/6273 E.  ,  2018/11372 K. "İçtihat.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Birlikte yaşanılmaya başlanması olay affedilmiş sayılır

T.C.  YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 2010/2-343 KARAR NO: 2010/361 KARAR TARİHİ: 30.06.2010 Dava:.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Olaylardan sonra birlikte yaşamaya devam edilmesi halinde dava konusu olay affedilmiş sayılır

T.C.  YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 2010/2-343 KARAR NO: 2010/361 KARAR TARİHİ: 30.06.2010 Dava:.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Boşanma davasında gerekçeli kararın uzun süre tebliğe çıkarılmaması dürüstlük kuralına aykırıdır

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2014/5585 K:2014/10949 T: 12.05.2014 Boşanma Davası  Gerekçeli Kararın.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararı

Tarafların birlikte yaşamaya devam etmesi affetme sayılır, boşanma davası kabul olunmaz

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2012/6990 K. 2012/26764 T. 12.11.2012 Taraflar arasındaki davanın yapılan.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Boşanma davası sonrasında tarafların birlikte yaşaması halinde kusurlar affedilmiş sayılır

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2014/14193 K. 2014/24583 T. 3.12.2014 Taraflar arasındaki davanın yapılan.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Daha önce düşmüş davadaki sebepler yeni boşanma davasına konu edilemez

2. Hukuk Dairesi         2013/18374 E.  ,  2014/318 K. "İçtihat.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Uyuşmazlık Mahkemesi

Fatura alacaklarında yargı yolu adli yargı yoludur

T.C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ Esas No: 2016/960 Karar No: 2016/447 Karar Tarihi: 24.10.2016 TAZMİNAT DAVASI - ÖDENMESİ.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Uyuşmazlık Mahkemesi

Devlete karşı fatura alacağında görevli mahkeme

                   .

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Affedilen olaylar dava konusu edilemez

2. Hukuk Dairesi         2013/18374 E.  ,  2014/318 K. "İçtihat.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Zina olayı affedilirse dava hakkı ortadan kalkar

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2016/18110 K. 2017/13527 T. 28.11.2017 Taraflar arasındaki davanın.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Affedilen olaylar boşanma davasına konu edilemez

2. Hukuk Dairesi         2015/10613 E.  ,  2016/206 K. "İçtihat.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Zorlama hapsine karşı itiraz yolu açıktır

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2014/17763 K. 2015/3728 T. 5.3.2015 Taraflar arasındaki davanın yapılan.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

6284 sayılı kanun gereğince tedbir verilebilmesi için yaklaşık ispat yeterlidir

2. Hukuk Dairesi         2012/5972 E.  ,  2013/7023 K."İçtihat.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Tedbir kararının ihlal edilmesine yönelik davalarda görevli mahkeme aile mahkemesidir

T.C. YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ E. 2017/5774 K. 2017/3861 T. 2.5.2017 Taraflar arasındaki davada 39. Asliye.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Boşanma sırasında asılsız iddialarla iftira atılması halinde iftira suçu oluşur

T.C. YARGITAY 16. CEZA DAİRESİ E. 2016/5167 K. 2016/6362 T. 18.11.2016 İftira suçundan şüpheli Leyla Sancak.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Zorlama hapsinde görevli mahkeme aile mahkemesidir.

KANUN NO: 6284 AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN   Tanımlar MADDE.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Boşanma davalarında evin elektrik ve su giderleri gibi giderlerin yarısı karşı yandan istenebilir

4. Hukuk Dairesi         2014/5908 E.  ,  2014/17300 K. "İçtihat.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Koruma kararı verilmesinde görevli mahkeme aile mahkemesidir

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2012/2-563 KARAR NO : 2013/69 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Koruma kararı talebi dilekçesinde bildirilen deliller boşanma davasında da kullanılabilir

2. Hukuk Dairesi         2012/5972 E.  ,  2013/7023 K."İçtihat.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Kadına karşı şiddet davalarında bakanlığın katılma hakkı vardır

Kadına karşı şiddetle ilgili yürütülen ceza davalarında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının katılma.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Avukatın CMK ücretleri kendi borcu için haczedilebilir

Bilindiği üzere icra dosyalarında avukatın borçlu tarafında olması halinde avukatın mal varlığında.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Dilekçelerin başka bir avukat tarafından kullanılması FSEK'e aykırı değildir

T.C YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2006/929  KARAR NO: 2007/8748  KARAR TARİHİ: 07.06.2007 .

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Danıştay Kararı

CMK tarifesi avukatlık kanununa aykırı değildir

T.C.DANIŞTAYİDARİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULUE. 2011/829K. 2014/2479T. 29.5.2014İstemin Özeti : Danıştay.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Cep telefonu ile müvekkilin avukata talimat vermesi

Cep telefonu ile avukata verilen talimat geçerlidir.13. Hukuk Dairesi         2013/30463.

Devamını Oku
kayseri boşanma avukatı
Yargıtay Kararları

Boşanma sonucunda mal rejiminin tasviyesinde bankadaki ortak paranın durumu

A.  Boşanma sonucunda eşler ortak mal rejiminin tasfiyesini boşanma davasıyla beraber isteyebilecekleri.

Devamını Oku
Shape

Adres

  • Barbaros Mahallesi Oymak Caddesi Sümer Hukuk Plaza B Blok, Dış Kapı No:10 Kat:7 D:37 38060 Kocasinan / KAYSERİ